Priser för support

Vi tillämpar "lägsta pris" vid fakturering av supporttid (gäller ej telefonsupport), d.v.s. blir det billigare att debitera timpris än 10 min. pris så görs det. Kvällar och helger (annan tid än helgfri måndag-fredag 09.00-17.00) debiteras alltid tim- eller dagspris. Gäller oavsett om det är på plats hos dig som kund, eller distanssupport.

Vid felsökning i ställverksfil/signalplacering är alltid minsta debitering en timmes arbetstid för aktuell arbetsdag. Arbete med detta sker generellt oftast kvällstid och helger.