Hjälp med Traincontroller

För den som önskar så hjälper vi till med att konfigurera/felsöka TrainController.

Vi jobbar enbart med TrainController Gold av senaste version.

Felsökning

För att få hjälp med ev. problem du har med TrainController behöver vi följande:

 • Din aktuella ställverksfil
 • Beskrivning av vad som inte fungerar

Skicka ställverksfilen och felbeskrivningen till mailadressen längst ned på sidan.

Konfiguration

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt behöver vi följande från dig:

 • Din nuvarande ställverksfil (filnamn: *.yrrg)
 • Blocklängder för samtliga block (längd av varje enskild kontakt vid block med flera anslutningar)
 • Information om vilka områden/spår/block som är dolda resp. synliga
 • Önskemål
 • Gärna foton på anläggningen

Vi försöker göra en bra översikt av din anläggning på ställverket, men då vi inte har tillgång till exakt just din dator så kanske formatet på ställverket inte passar direkt. Vi jobbar utifrån de datorer vi har tillgängliga så en viss anpassning kan krävas senare.

Allt arbete med Traincontroller tar tid - det är omöjligt att säga hur mycket tid det går åt i förväg. Min. debitering är en timmes arbetstid.

Utan besök på plats

Detta kan vi bl.a. göra utan besök hos dig - förutsatt att vi får korrekt information:

 • Redigering av ställverkslayout
 • Inmatning av blockdata (längd på kontakter, bromsramper m.m.)
 • Inställning av tillåtna hastigheter
 • Inställning av signaler (fysiska)
 • Konfiguration av olika automatiska funktioner
 • Felsökning - i de fall det räcker att använda simulationen. Ibland måste man felsöka live vid anläggningen.

Vi förutsätter också att du alltid kör med kalibrerade lok på din bana. Medan vi jobbar med din anläggning ska du inte kalibrera några lok då dessa data sparas i den datafil du använder och inte i den vi har.

Hör gärna av dig med en beskrivning av vad du vill ha utfört, så återkommer vi med vilka möjligheter som finns.

I  allmänhet får du din åtgärdade ställverksfil (filnamn.yrrg) i retur, med en förklaring av vad som har ändrats så du själv kan lösa liknande problem framgent. I undantagsfall får du en beskrivning av vad du behöver göra för att lösa problemet.

OBS! Jag justerar ofta ställverksbilder en aning för att få bättre överblick på min egen dator - och detta medföljer när du får filen tillbaka.

Mellerud Mellerud Mellerud Mellerud Mellerud Ställverket för min egen bana "Mellerud"

Med besök på plats

Med besök på plats vid din bana kan vi förstås göra nästan vad som helst.

Det går däremot inte att säga hur lång tid olika saker tar. Av den anledningen kan vi inte lova att vi hinner göra färdigt det du önskar under den tid vi har på plats. Tiden kostar, och det är du som bestämmer hur länge du vill ha oss där.

Vi kan kalibrera in lok åt dig - men det är en tidsödande uppgift då vi inte kan göra något annat så det blir ganska dyrt. Vi föreslår därför att du gör detta själv. Men naturligtvis hjälper vi dig med det om du vill. Alt. så gör vi ett lok så du får se hur det ska göras.

Supportpriser

Vi tillämpar "lägsta pris" vid fakturering av supporttid (gäller ej telefonsupport), d.v.s. blir det billigare att debitera timpris än 10 min. pris så görs det. Kvällar och helger (annan tid än helgfri måndag-fredag 09.00-17.00) debiteras alltid tim- eller dagspris. Gäller oavsett om det är på plats hos dig som kund, eller distanssupport.

Vid felsökning i ställverksfil är alltid minsta debitering en timmes arbetstid för aktuell arbetsdag. Arbete med detta sker generellt ofta kvällstid och helger.