Support och andra konsulttjänster

I spalten till höger finner ni priser för support- & konsulttjänster av andra slag än vad som redan finns upptaget på andra sidor/artiklar.

Det är inte meningen att ni här ska beställa någon av dessa - sidan tjänar endast som prisinformation - men det går tyvärr inte att spärra artiklarna för köp.

Dessa priser gäller för bl.a. support av MJ-fjärren, analys och korrigering av ställverkslayouter (även för vissa andra programvaror), inritning av signaler på av kunderna ritade spårplaner.

Vi tillämpar "lägsta pris" vid fakturering av supporttid (gäller ej telefonsupport), d.v.s. blir det billigare att debitera timpris än 10 min. pris så görs det. Kvällar och helger (annan tid än helgfri måndag-fredag 09.00-17.00) debiteras alltid tim- eller dagspris. Gäller oavsett om det är på plats hos dig som kund, eller distanssupport.

Vid felsökning i ställverksfil är alltid minsta debitering en timmes arbetstid för aktuell arbetsdag. Arbete med detta sker generellt oftast kvällstid och helger.

Vi kan även åta oss kabeldragning och teknisk installation av olika digitala enheter på din modelljärnväg - förutsatt att den kan transporteras till oss och du därmed kan avvara den under en tid.

Önskar du support, eller teknisk konsultation på något sätt, ta kontakt via kontaktsidan och skicka med ev. spårplan/bild e.d. så återkommer vi till dig så snart vi har möjlighet. Ev. bilder och andra dokument skickas till den på kontaktsidan angivna ePost-adressen.

Vill du ha hembesök, ge även förslag på (flera) datum. Då jag driver denna verksamhet vid sidan av anställning är det framför allt på helger ojämna veckor som jag har tid att hjälpa till.

Vill du ha ett "tak" på vad det får kosta, ange då max. tid i timmar, eller kronor, som jag får jobba med uppgiften.

Nya kunder MJ-fjärren

Nya kunder till MJ-fjärren får en begränsad fri support fördelad på maximalt 10 tillfällen* under tre (3) månader från leverans av licensstickan (räknat från dagen efter att den skickas från oss). Då besvarar vi frågor om, och hjälper till med inställningar i ställverk - om lösningarna inte finns att hitta i bifogade hjälpfiler och/eller manualer.

Ett mail som besvarar frågor som ställts räknas som "ett tillfälle", liksom undersökning/korrigering av ställverksdata m.m.