Signaler

Svensk 5-ljussignal - HSi5 (HuvudljusSignal)

Du kan få hjälp med att sätta ut signaler av lämplig typ på din station/bana.

Jag ger ofta flera olika förslag, med förklaring till varför varje typ av signal står just där den placerats. Utgångspunkt är hur signaler placeras i verkligheten.

För att kunna göra en korrekt bedömning av hur signaler bör/ska placeras behöver jag följande information från dig:

  • Signalsystem (om ej angivet utgår vi från nuvarande svenska)
  • Någon form av ritning/spåröversikt
  • Längdmått på resp. spår
  • Längd på sträcka/-or till nästa station/er
  • Trafikidé
  • Ej signalreglerade spår? Vilka spår (om några) ska inte ha signaler?

Jag återkommer med frågor om något är oklart.

När allt är klart får du all nödvändig dokumentation i en *.pdf-fil.

Priser för tjänsten

Här kan du direkt beställa den tidsåtgång du vill att jag ska lägga på tjänsten. En timmesarbetstid är det minsta som krävs, för en rejäl sammanställning ofta två timmar. Jag gör så långt jag hinner på den beställda tiden och återkommer med förfrågan om den inte räcker till.

Beställer du dagtidsjobb kan det ta längre tid innan jag kan utföra ditt uppdrag. Har du beställt övrig tid och jag hinner ta uppdraget på dagtid lägger jag 50% mer arbetstid på uppdraget.