Signaler

Svensk 5-ljussignal - HSi5 (HuvudljusSignal)

Du kan få hjälp med att sätta ut signaler av lämplig typ på din station/bana.

Jag ger ofta flera olika förslag, med förklaring till varför varje typ av signal står just där den placerats. Utgångspunkt är hur signaler placeras i verkligheten.

För att kunna göra en korrekt bedömning av hur signaler bör/ska placeras behöver jag följande information från dig:

  • Signalsystem (om ej angivet utgår vi från nuvarande svenska)
  • Någon form av skalenlig ritning/spåröversikt, helst utförd i WinTrack
  • Längdmått på resp. spår
  • Längd på sträcka/-or till nästa station/er
  • Trafikidé
  • Ej signalreglerade spår? Vilka spår (om några) ska inte ha signaler?

Jag återkommer med frågor om något är oklart.

När allt är klart får du all nödvändig dokumentation i en *.pdf-fil.

Veta mer?

Vill du lära dig mer om signaler för att kunna göra detta på egen hand?

Anmäl dig till min endagskurs i Signaler & signalplacering. Där berättas om vilka signaler som ska stå var och varför. Fokus på svenska signaler, men även tyska kommer att blandas in. Det är ju inte så olika hur de placeras ut.

Tågpåverkan från signaler

Jag får ofta frågan om signalerna ska ha tågpåverkan eller inte. Det är naturligtvis varje person själv som måste avgöra den saken, men mitt råd är oftast att bygga utan.

Och varför det? Jo, kör man digitalt så behöver man ju inte signalernas avbrott i strömtillförseln för att tåget ska stå still vid signalen, på samma sätt som vid analog körning. Och oftast brukar man vid manuell körning själv ha kontroll på tåget fram tills det har stannat, det är sällan man släpper det för att köra något annat, innan det har kört klart.

Visst kan man bygga med avbrottssektioner och inbromsningsmoduler m.m., men detta tenderar att bli väldigt dyrt per signal. Då kan man däremot förstås "släppa taget" om ett tåg som är på väg mot den signalen för att hantera något annat. Men då tycker jag att man har kommit så långt att man bör börja titta på ett annat alternativ istället, nämligen: Datorstyrning.

Och där vet jag att en del inte riktigt vill blanda in dator som ska köra tågen, men saken är den att man får ut så mycket mer! Samtidigt slipper man (köpa) en massa annat. Och det går faktiskt att köra tågen själv, även om en dator är med och styr!

Rent generellt slipper man köpa en massa hårdvara för att inbromsning och stopp ska ske där signaler finns placerade, och man behöver inte heller (initialt) ens köpa signalerna. Således kan man till en början lägga pengarna på att få trafiken att fungera, och sedan komplettera med lämpliga signaler, och det kommer att bli billigare än att göra tvärtom. Läs vidare under: Vad kostar ett block på den här sidan.

Priser för tjänsten

Här kan du direkt beställa den tidsåtgång du vill att jag ska lägga på tjänsten. En timmes arbetstid är det minsta som krävs, för en rejäl sammanställning ofta två timmar. Jag gör så långt jag hinner på den beställda tiden och återkommer med förfrågan om den inte räcker till.

Beställer du dagtidsjobb kan det ta längre tid innan jag kan utföra ditt uppdrag. Får jag "fria tyglar" går det i allmänhet snabbare, men kan bli dyrare. Det är oftast kvällstid & helger som jag har tid att utföra dessa uppdrag. Det debiteras alltid verklig använd tid, med en minimidebitering på en timme. Sätt en maxkostnad, eller begär en offert, om du vill ha ett pris i förväg.

OBS! För alternativen med "Heldagsarbete" debiteras minst 8 timmar (angivet pris är per timme, under förutsättning att det är minst 8 timmar).