Anläggningsplanering

Vi hjälper dig att planera din modelljärnväg men...

Då planering av en komplett bana är en väldigt tidskrävande uppgift så gäller särskilda villkor.

Då vi, redan i initialskedet, måste lägga mycket tid på uppgiften för att hitta en bra lösning, måste vi ta ut en startavgift för detta.

När startavgiften betalats börjar vi titta på dina uppgifter som du skickar in via en särskild sida. När vi har tittat på alla uppgifter, och den yta som finns till förfogande, utfärdar vi en offert på den kompletta anläggningsplaneringen. Väljer du då att beställa planeringen enligt vår offert, förskottsfakturerar vi 25% av ordersumman (enligt offerten), resterande (75%) faktureras när planeringen slutförts - med avdrag för startavgiften.

Startavgiften dras alltså av vid slutfaktureringen, tillsammans med det förskottsfakturerade beloppet (25% av beräknad kostnad).

Med offertens avlämnande har vi genomfört en grundplanering, och därmed tillfaller grundavgiften oss även om du väljer att inte beställa/fullfölja planeringen. Du kan då välja att beställa enligt den gjorda grundplanen senare, men då gäller först ny offert då priset kan ha förändrats (ny grundavgift behöver dock inte betalas, såvida det inte är en helt ny plan som avses).

Väljer du att avbryta tjänsten efter inbetald förskottsbetalning tillfaller det fakturerade beloppet oss för utfört arbete. Om du inte accepterar vår offert tillfaller startkostnaden oss för det arbete vi utfört med grundplaneringen.

Lämnar vi ingen offert, oavsett orsak (ofta p.g.a. att önskemålen överstiger möjligheterna) - återbetalar vi grundavgiften med avdrag för en avgift á SEK 500:- för att täcka våra kostnader. 

Väljer du tillägget kontaktledning och/eller återkoppling planerar vi in detta för alla (kontaktledning: önskade) sträckor. Då det exakta antalet löpmeter spår som berörs inte är känt vid ordertillfället kan kostnaden för kontaktledning/återkoppling skilja sig på slutfakturan gentemot offerten (kan bli både högre och lägre).

Leveranstiden på anläggningsplanering är lång - vi jobbar inte på något sätt under tidspress med dessa uppdrag. Varje anläggning blir unikt planerad och anpassad till gällande förhållande (utrymme) och tänkt att byggas i sektioner för att vara flyttbar (bord eller platta på t.ex. 250 * 110 cm är inte aktuellt, tänk om, använd utrymmet bättre). Avsikten är att uppdraget ska slutföras inom fyra (4) månader efter beställningen, men kan ta längre tid (särskilt vid stora anläggningar). Slutfakturan skall vara betald innan samtliga dokument avseende planeringen översändes till dig som kund.

Du ska här i web-shopen endast köpa Startavgiften för anläggningsplanering, Övriga artiklar visas bara som prisinformation.