Planering

Jag kan hjälpa till med planering av din anläggning på flera sätt:

De första två gäller för en befintlig anläggning, eller som är i planeringsstadiet. Sista alternativet är komplett anläggningsplanering till önskad nivå. Ta kontakt om du har önskemål om detta alternativ.

Se i övrigt på resp. sidor.