Anläggningsplanering

Anläggningsplanering är en exklusiv tjänst som vi tillhandahåller...

Efter de uppgifter du lämnar om den plats du har till förfogande, och hur den trafikidé du har, så ritar vi upp en anläggning som passar på den angivna ytan. Vi försöker också optimera den yta du har tillgänglig (helst ett helt rum) och gör det bästa vi kan på den plats du har tillgänglig och i möjligaste mån efter Dina önskemål.

Utökad information om denna tjänst hittar du på: planering.safre-modelrailroading.se

Vi ritar i första hand anläggningar med Märklins K- och/eller C-räls - inte M. Finns önskemål om annat rälssystem - ta gärna kontakt så ska vi se vad vi kan göra.

Att lämna in sina utrymmesdata (sker via denna sida) kostar inget. För att vi ska börja jobba med planeringen av just Din anläggning krävs att Du aktivt begär detta genom att köpa artikeln: "Anläggning, startkostnad" överst till höger på denna sida. Din anläggning läggs då i kö för planering när denna artikel betalats. Denna avgift dras av från slutpriset när anläggningen är färdigplanerad!

Vi beräknar då möjlig anläggningsyta (om vi inte fått en fast yta från beställaren), där vi försöker utnyttja det utrymme vi fått beskrivet så bra som möjligt. När detta är klart kan två saker hända:

  • Du får ett anbudsförslag, med en preliminär anläggningsyta angiven och en preliminär kostnad för planeringen av denna yta (exkl. ev. tillägg för kontaktledningåterkoppling).
  • Vi kan inte uppfylla dina önskemål, och du får då möjligheten att förändra önskemålen (vi kan också ge förslag på ändring för att kunna genomföra planeringen). Väljer du att inte fullfölja behåller vi startavgiften för att täcka våra kostnader för det arbete vi redan utfört. 

Antas anbudet, kommer vi att fakturera 25% av totalkostnaden av offerten och när betalning för detta erlagts påbörjar vi planeringen av anläggningen. Det är dock en uppgift som tar tid! Räkna med att det tar minst fyra (4) månader från det att vi börjar - och ännu längre ju större anläggning det gäller. Vi jobbar inte under tidspress med detta, utan det får ta den tid det tar!

Vi kan under planeringstiden återkomma till beställaren för att be om mer uppgifter, eller diskutera lösningar/förbättringar. Detta kan påverkar planeringstiden!

När vi är klara skickar vi en slutfaktura, justerad till den verkliga planeringsytan och med avdrag av det belopp som betalats in via förskottsfakturan.

När slutfakturan betalats erhåller du samtliga beställda dokument om din anläggning!

Det är inte meningen att Du ska beställa några andra artiklar från denna sida utöver "Anläggningsplanering, startkostnad" själv. Övriga delkostnader fakturerar vi per automatik när vi är färdiga, och de ligger med på sidan som kostnadsinformation.