Digitalisering Märklin D-lok 3170

På uppdrag av kund har ett Märklin 3170 D-lok digitaliserats.

Från att ha varit ett under längre tid ej använt lok har det nu uppgraderats från analog styrning till digital högeffektsdrivning med ljuddekoder och bufferkondensator.

Dekoder är Märklins mSD/3 (60977) i kombination med motorsats 60943 och div. smådelar och nya lampor för belysning.

Först fick mekaniken i det då fortfarande analoga loket "lösas upp" genom lite olja med påföljande "lossdragning" av maskineriet. Efter en timmes gång på rullställ gick loket och drivningen fint igen och kunde lätt dras runt med fingrarna när den gamla rotorn demonterats tillsammans med fältmagnet och omkopplingsrelä.

Därefter monterades den nya motorsatsen med permanentmagnet och 5-polig rotor, och den nya dekodern på sin monteringsplatta och anslutning till högtalare och bufferkondensator (60974). Nya anslutningar till belysning och motor gav ett nytt lok med inte mindre än 21 funktioner. 17 av dem ljudfunktioner även om 2 är lite diffusa på vad de verkligen är. Utöver dem riktningsberoende frontbelysning, rangergång och avstängningsbar accelerations- & bromsfördröjning.

Bl.a. finns ljud för:

  • Driftsljud
  • Kompressor
  • Signalhorn
  • Utrop
  • m.fl.

Det finns även möjlighet för ytterligare fyra funktioner i loket via AUX1-4 på dekodern, men dessa har inte använts här. Då loket saknar avgränsad förarhytt ger en förarhytts- eller maskinrumsbelysning effekten att det lyser i hela loket. Dessutom tar bufferkondensatorn upp en stor del av ena förarhytten och syns minst utan sådan belysning.

Nu återstår bara att packa in loket och skicka tillbaka det till ägaren.

Här bredvid kan ni se en film av loket efter modernisering. 

Efter ombyggnation