Digitalisering

Vi bygger om dina fordon till digital styrning.

Vi lämnar 3 månaders garanti på utfört arbete.

Vi monterar endast digitaldekodrar och motorsatser som beställs samtidigt med monteringsarbetet. Är du osäker på vilken motorsats/dekoder som ska användas till just ditt lok, så beställer du artikeln Lokundersökning. Vi undersöker då loket och skickar en offert* på ombyggnationen inkl. delar. Väljer du då att köpa den föreslagna ombyggnationen fakturerar vi de nödvändiga delarna och påbörjar ombyggnationen. Ev. nödvändiga åtgärder för monteringen kommer att genomföras (som håltagning, platsberedning m.m.). Loket återsändes när ombyggnaden är klar, alt. (i det fall du inte vill genomföra vårt förslag) efter avvisande av vår offert.

Ta gärna kontakt först - jag kan ofta lämna offert på lok jag redan byggt om och vet vilka delar som behövs. Väljer du att köpa undersökningen, återbetalas 50% av den kostnaden om du antar offerten (eller någon av dem om du fått flera), genom avdrag på fakturan för ombyggnationen.

När du har fått fakturan för undersökningartikeln skickar du ditt/dina lok till den nedan angivna adressen. Du väljer själv fraktsätt till mig (och det är på din risk), när jag skickar tillbaka är det alltid som rekommenderad försändelse (alt. Värde).

Vi lagar i övrigt inte trasiga lok! Vi byter ut trasig/defekt digitaldekoder och monterar ny motorsats. Konstateras en defekt del när loket ankommer oss, skickas offert på ersättningsdetalj (motorsats eller digitaldekoder). Väljer du då att inte köpa ersättningsdetaljen monterar vi heller inte den detalj som du beställt - utan återsänder loket tillsammans med den redan betalade detaljen, samt återbetalar monteringskostnaden minus en avgift för vår hantering.

Har du många lok som ska byggas om ombedes du att först ta kontakt via kontaktsidan, eller via offerbegäran.

* Oftast erhålls tre (3) st. offerter. En "billigast", en "medel" och en "maxombyggnad". Den senare innefatar i allmänhet ljud, om det finns plats för inbyggnation.