Digitalisering

Vi bygger om dina fordon till digital styrning.

Vi lämnar 3 månaders garanti på utfört arbete.

Vi monterar endast digitaldekodrar och motorsatser som beställs samtidigt med monteringsarbetet. Är du osäker på vilken motorsats/dekoder som ska användas till just ditt lok, så beställer du artikeln Lokundersökning, samt returfrakt. Vi undersöker då loket och skickar en offert på ombyggnationen inkl. delar. Väljer du då att köpa den föreslagna ombyggnationen fakturerar vi de nödvändiga delarna och påbörjar ombyggnationen. Loket återsändes när ombyggnaden är klar, alt. (i det fall du inte vill genomföra vårt förslag) efter avvisande av vår offert.

Vi lagar i övrigt inte trasiga lok! Vi byter ut trasig/defekt digitaldekoder och monterar ny motorsats. Konstateras en defekt del när loket ankommer oss, skickas offert på ersättningsdetalj (motorsats eller digitaldekoder). Väljer du då att inte köpa ersättningsdetaljen monterar vi heller inte den detalj som du beställt - utan återsänder loket tillsammans med den redan betalade detaljen, samt återbetalar monteringskostnaden minus en avgift för vår hantering.