Växelåterkoppling

Återkoppling i växlar och växelgator är en vital del i anläggningens övervakning och säkerhetssystem. Utan övervakning av växlar kan det inte garanteras att växeln är fri från andra fordon. Likaså används denna övervakning för att säkerställa att fordon inte står för nära en växel (hinderfrihetskontroll).

Vissa växlar, bl.a. samtliga växlar avsedda för 2R är redan färdiga för övervakning, liksom K-rälsens slanka växlar (2272, 2273, 22715, 22716 och 2275).

Övriga 3R-växlar av Märklintyp (K: 2261-2266, 2268, 2269; C: 24611, 24612, 24711, 24712, 24671, 24672, 24771, 24772) behöver anpassas.

Även växlarna 2260, 2270, 24624 och 24630 behöver anpassas för att få en fungerande återkoppling - men för dessa har jag ännu inte funnit en bra metod för att genomföra detta och kan därför t.v. inte erbjuda det för dessa växeltyper.

Anpassningen

Anpassningen medför ingrepp i räler och övriga metalldelar i växelns strömföring, samt förbi-/sammankoppling av olika områden. Då räler måste kapas med kapskiva kan det inte säkerställas att skador i framför allt C-rälsens banvall undviks! Detta får senare döljas i form av manuell ballastering, alt. målning, av växeln.

SaFre Modelrailroading åtar sig att genomföra denna anpassning på växlar med ovan nämnda artikelnummer, med reservationen alldeles ovan! Mindre skador i plasten kan i vissa fall tyvärr inte undvikas.

Vill du ha en eller flera växlar anpassade för återkoppling? Beställ via artikeln här till höger. Har du ett större antal, är jag tacksam om du kontaktar mig först - framför allt för att det kan ta längre tid.

Vi fakturerar samtliga växelanpassningar när jobbet är klart, och återsänder växlarna när fakturan betalats. Det enda som tillkommer är frakten (som i sin tur är beroende av antalet växlar). Vi skickar uteslutande som rekommenderad försändelse.

Om artikeln visas som "slut i lager" - så beror det på att jag inte åtar mig fler än jag hinner med och har fullt med bokningar. Återkom lite senare då lagersaldot uppdateras när jag har plats för fler.

Tidsåtgång

Räkna med att det tar c:a en vecka från det att växeln levererats till mig. När fakturering sker, är växeln klar och den skickas då snarast efter betalning som rekommenderad försändelse åter till dig.

Reservation för att det i perioder kan ta längre tid, då det kan finnas andra uppdrag före.

Har du ett större antal som ska hanteras (10+) så kan det också resultera i förlängd tidsåtgång. Vänligen kontakta oss för information.