Anläggningsåterkoppling

Anläggningsåterkoppling, eller rätt och slätt återkoppling handlar om resten av återkopplingen utöver växlarna från banan.

Här kan vi ge råd om hur återkopplingssektioner lämpligen anläggs, efter att vi erhållit en översikt (bild/spårplan) av Din bana.