Anläggningsåterkoppling

Anläggningsåterkoppling, eller rätt och slätt återkoppling handlar om resten av återkopplingen utöver växlarna från banan.

Här kan vi ge råd om hur återkopplingssektioner lämpligen anläggs, efter att vi erhållit en översikt (bild/spårplan) av Din bana.

På plats vid din bana kan vi installera återkoppling rent tekniskt: Kapa räl, installera isoleringar, dra kabel, montera återkopplingsdekodrar. 

Se mer information under hembesök.