Återkoppling

Återkoppling handlar om information från din anläggning som oftast levereras till en ansluten dator(styrning).

Här har jag valt att skilja mellan:

Anläggningsåterkopplingen är absolut nödvändig för en fungerande datorstyrning. Växelåterkopplingen lämplig (och med MJ-fjärren nödvändig).

Varför är växelåterkopplingen lämplig/nödvändig?

Av två orsaker anser jag detta:

  • Växlarna är den farliga punkt som behöver vara fri från andra fordon vid passage
  • Efterom växlar är "rörliga" så måste säkerställas att inga fordon håller på att passera, eller har stannat, före omläggning av växeln.

Det förutsätter också att alla fordon faktiskt påverkar återkopplingen och kan detekteras.

Växlarna ska med ett undantag aldrig inkluderas i block/signalsträcka. Undantaget är om man gör en linjeplats. Den/de växlarna ligger med i blocket, och blocket spärras om de ligger i avvikande läge (in mot spåren på linjeplatsen).