Grund till banan

Som grund för banan har 2 st. modulbyggsatser i trä inköpts efter anpassning till två sektioner. Den kompletta banan är tänkt att hängas höj- & sänkbar i taket för att ge mer plats i min lilla lägenhet.

Byggsats till 2 st. sektioner (toppskivorna saknas)

Efter uppbackning och sortering av delarna ligger nu dessa iuppdelade på de två sektionerna. Endast själva plattorna som spåren ska ligga på saknas. Basen till de två sektionerna är identiska, men plattorna är lite olika.

Sektionsstomme

Sektionsstommen är så gott som färdig, bara de yttre långsidorna saknas. Fantastisk modulsats, bara att trä ihop och dra fast med skruv. När man väl lyckats bena ut vad om är upp och ner på respektive del så tog det inte mer än en kvart att montera. Tyvärr tar det lite längre tid för sektion nummer 2 då batteriet i skruvdragaren tog slut...

Sektion 1, nästan klar

Sektion 1 komplett sånär som på Loconetanslutningen som ska på plats i urtaget mitt på den främre långsidan. Den övre plattan är på plats. Återstår målning före spårläggningen kan börja. Ja just det - spåren har inte kommit än...