Den senaste ställverksbilden från N-testbanan syns här till höger.

Här finns komponentpalett (spårkomponenter att lägga ut i ställverket), ställverk, egenskapseditor, körkontroll för manuell körning, klocka och statusfönster för tågen.

Märk: Redigering av ställverksbilden sker under löpande trafik.

Aktuell översikt över större delen av N-banan.