Spårläggning

Spårläggning Spårläggning Spårläggning Spårläggning Spårläggning Spårläggning

I princip alla spår har lagts ut enligt plan. Ett fåtal spår saknas då beställning av saknade spår inte ankommit när bilden togs. Framför allt korsväxlarna i den inre ändstationen lyser med sin frånvaro. Däremot ligger här de kommande spåren vid vändskivan framme, dessa (inkl. vändskiva) kommer att monteras senare då vändskivan måste byggas om för digital (och motor-) drift. 

Spåren har senare limmats fast.