Planering

Spårplan Spårplan

Efter inflytt i en ny liten lägenhet där min H0-bana tyvärr inte får plats, fick planeringen av en ny mindre bana påbörjas.

För att det ändå skulle bli något fick jag skala ned till N-skala. Syftet har varit att få till en liten men fungerande bana med mycket möjligheter - men helt utan landskap då det viktiga var att snabbt kunna testköra igen.

Som alltid när jag planerar, har jag använt WinTrack spårplaneringsprogram.

Önskan var att få en point-to-point-bana men ändå kunna köra runt vid behov och med passage av flera stationer på ytan 240 * 60 cm. Lösningen efter lite testande blev att göra en bana som går runt in i sig själv i två varv. I första varvet finns möjlighet att växla ut tillbaka till yttervarvet - men kör man cirkulärt passerar man bara en station (samt grenstationen där utväxling sker).

En (mellan-) station är konstruerad för samtidig infart från båda håll vid möte - men med olika teknik i de två riktningarna. ESIK* åt ena hålle och ESIL* åt det andra. Olika mest för att få rätt signalering för de två olika typerna. Här är ju meningen att tågen ska kunna mötas utan att stanna, s.k. flygande möten.

Ytterligare en är en vanlig mötesstation, d.v.s. samtidig infart är inte möjlig.

Anläggningens spårplan planerades m.h.a WinTrack spårplaneringsprogram. För spårläggning beställdes utskrift av denna spårplan på löpbana. På bilden t.h har denna lagts ut på anläggningsbasen och spårplanen överförs till denna. Därefter läggs spåren ut enligt plan.

Ytterligare en tvåspårig station med säckspår och utdragsmöjlighet (på huvudspår) i båda ändar medger växling och rundgång av lok.

I inre änden är en 4-spårig säckstation inbyggd, utökad med 4 st. uppställningsspår, samt 4 lokstallspår åtkomliga via vändskiva. Utdragsspår för rundgång finns också.

Yttre änden består av en tvåspårig säckstation där de två spåren delats i två delar med dubbel överkorsning mitt på. Man kan alltså köra in till de tänkta plattformsspåren (vid stoppbock längst in) - backa ut tåget och låta loket göra rundgång via andra spåret och ett utdragsspår. Här finns även möjlighet för en framtida expansion med en dold bangård med vändslinga. Stationsspåren kortas då av och plattformsspåren försvinner till förmån för anslutning till sektion 3.

Utskrift av hela banan på löpbana beställdes för att enklare kunna överföra planen till plattan. Att jobba med att klistra ihop A4-ark var inte ett fungerande alternativ...

WinTrack plan WinTrack plan WinTrack plan WinTrack plan WinTrack plan Planen i WinTrack