Eldragning

El komplett El komplett El komplett El komplett El komplett "Under ytan" på båda sektionerna

En översikt på eldragningen på de båda sektionerna.

Kabelfärger:

 • Grön - återkoppling
 • Röd/brun - körström (dessutom uppdelad i tre sektioner av Railcom skäl)
 • Orange/grå - 12 V= matning (över båda sektionerna)
 • Svart/vit - 5 V~ matning (lokal per sektion)
 • Svart/brun - avkopplingsskenor ( -> SwitchPilot)

Höger sektion

Eldragning - höger Eldragning - höger Eldragning - höger Eldragning - höger Eldragning - höger Eldragning - höger sektion

Enheter från vänster:

 • 2 st. DR4018LN-CS (16-kanals strömdetektorer)
 • 3 st. Servodekodrar
 • DR5088 - DigiDetect (16 kanals Railcom-local-detektorer)
 • Elkort (längst bort längs kanten)

Till elkortet är kopplat en 12 V 3A adapter och 12 V matas sedan vidare via lödlist till vänster sektion. Från kortet tas även ut 5 V= lokalt för användning till servo- och senare även signalkort.

Lödlisten innehåller 9 sektioner á 4 lödpads som är sammankopplade. 2 sådana lister är monterade över varandra mitt på modulen. Genomgående matningar går därifrån vidare till inkopplingen för nästa sektion.

För att även DR5088:s global detector ska vara i bruk är bara 1 sektion av de 4 som finns på de båda DR4018-dekodrarna kopplade till DR5088:s utgång för detta. Övriga 3:e sektionener är kopplad till samma utgång på DR5088 på vänster sektion (detta är de två extra sektioneringarna av körströmmen). Eftersom dessa måste (bör) hållas åtskilda har båda DR5088-enheterna återkopplingssektioner på båda modulerna vilket medförde lite extra kabeldragning. Tanken var egentligen att varje enhet enbart skulle återkoppla sin sektion, men av tekniska skäl var detta altså inte möjligt (om man vill använda även global detector - vilket jag tyvärr ville kunna).

Det fick till föld av att jag var tvungen att dra två extra körströmsmatningar (brun/röd - inalles 4 trådar) över sektionsgränsen för referens till resp. del på DR4018LN-CS. Varje sådan modul har 2 sektioner á 8 ingångar som behöver kopplas till rätt DR5088 för att global detector ska fungera korrekt. Det förde också till ett par extra överkopplingar i återkopplingskontakten. 4 st. återkopplingsektioner går från höger del till DR5088 på vänstr sektion, samtidigt som också 4 st. kommer från vänster sektion till DR5088 på den här sektionen. Andra återkopplingar (växelövervakning samt stoppkontakter) sker lokalt på modulen med referens koppling från den andra sektionen där så krävs. Några extra kablar krävdes för att det saknades återkopplingskontakt(er) på den ena eller den andra sektionen. Ytterligare några kontakter kommer senare att inkopplas till ett signalkort som har denna möjlighet.

16 V~ finns draget till lödlisten men är f.n. inte inkopplat till någon förbrukare.

I övre bortre hörnet, ovanför elkortet ses en 6-polig sockerbitskontakt som är inkopplingspunkt för digitalcentral och 16 V~. De 6 kablarna är:

 1. Röd - körström
 2. Brun - körström
 3. Röd - programmeringsspår
 4. Brun - programmeringsspår
 5. Gul - 16 V~
 6. Brun - 0 (till 16 V~)

Servokablar mellan servokorten och växelservon är normalt treledare: brun/röd/orange men förlängningskablar med färgerna svart/röd/vit förekommer. På denna sektion är servokablarna inte ordentligt upphängda, då öglorna för kabelupphängning tog slut. Åtgärdas senare. Loconet-kablarna är temporärt monterade då även de kommande signaldekoderarna ska kopplas med i Loconet-nätet och jag anpassar därför inga kablar till det nu utan använder stnadardlängder.

Vänster sektion

Eldragning - vänster sektion

Enheter från vänster:

 • DR5088
 • DR4018LN-CS
 • 2 st. Servodekodrar
 • Elkort
 • DR4018LN-CS
 • SwitchPilot

SwitchPiloten styr samtliga 6 avkopplingsskenor. Matas f.n. med 12 V= på prov för att slippa dra fram 16 V~. I övrigt är det likadant kopplat som på höger sektion förutom att det istället för 6-polig inkoppling från extern matning här finns en 12-polig sladd för inkoppling till den högra sektionen (samt den 15-poliga D-sub-kontakten för återkopplingen).

Sektionskontakt

Sektionskoppling Sektionskoppling Sektionskoppling Sektionskoppling Sektionskoppling Sektionskoppling

Här syns den 12-poliga sektionskontakten tillsammans med den 15-poliga D-subkontakten och en genomgående Loconet-kabel. Dessa tre kablar är det som behöver tas isär elektriskt för att dela sektionerna.