Samtycke för registrering av personlig data

När du lägger en beställning eller offertbegäran hos SaFre Modelrailroading, behöver du ange personuppgifter såsom: namn, adress, e-postadress och ev.telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet/begäran godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi följer GDPR.

Kommer uppgifter att delas med tredje part?

Vid beställning kan Dina uppgifter komma att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare (SaFre Modelrailroading använder idag inga sådana betalsätt). Vid Swish-betalning gäller Swish användarvillkor. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart.

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de?

Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas.

Rätten att få tillgång till mina uppgifter

Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via:

så hjälper vi dig.

Hantering av personuppgifter Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta oss eller Datainspektionen.