Köpvillkor

Köpvillkor:

Vi, oss avser Safre Modelrailroading.

Du, dig avser den beställande kunden.

Alla varor och tjänster betalas i förskott av dig, om inte annat avtalats genom oss.

Programvarulicens:

Efter betalning av licensavgiften, skickas en USB-licenssticka ut till dig. Denna måste aktiveras före användning med hjälp av en aktiveringskod som du erhåller via ePost. OBS! Det kan vara en viss förlängd leveranstid på licensstickor, upp till två (2) veckor! Under denna tid kan du inte använda programvaran på annat sätt än i demo-version trots att du betalat licensavgiften. Vi medger återbetalning av erlagd licensavgift under en period av tre (3) veckor efter erhållande av licensstickan. Denna ska då återsändas till oss före återbetalning kan ske. OBS! Vi tar ut en avgift á SEK 300:- för återställning av licensstickan (dras av från återbetalningen), SEK 500:- om stickan har aktiverats av kund.

Kursdagar:

Avbokning kan ske med full återbetalning av avgiften fram till 45 dagar före seminariedatumet, mellan dag 44-31 återbetalas 50% vid avbokning. Därefter sker ingen återbetalning. Om du uteblir utan godkänd avbokning är din anmälningsavgift förbrukad. Kursdagar kan komma att ställas in om antalet deltagare in uppfylls. Meddelande om detta skickas i så fall ut till de anmälda deltagarna inom en vecka efter sista anmälningsdag (d.v.s. mellan 29 och 23 dagar före det planerade datumet). Återbetalning sker då inom ett par dagar, som alternativ erbjuds deltagande vid nästa kurstillfälle.

Support/arbetstid

Arbetstid för support betalas innan resultatet av det begärda uppdraget skickas till beställaren. Har tid köpts (och betalats) i förskott skickas resultatet så snart det är sammanställt. I övriga fall ställs fakturan ut efter färdigställande och efter betalning av fakturan erhålls resultatet så snart det är tekniskt möjligt att skicka det. Fakturan kan med fördel betalas via Swish, då kan vi skicka resultatet i princip omedelbart.

OBS! Även vid Swish-betalning kan det hända att det inte är möjligt att skicka resultatet omgående. Vi förbehåller oss rätten att skicka så snart det är tekniskt möjligt för oss att genomföra detta trots ev. snabb betalning.

Växelanpassning:

Medför ingrepp i den aktuella växeln och det kan inte uteslutas att växeln får märken utav kapning av div. detaljer. Dessa märken döljs i efterhand av dig genom målning, spackling, fyllning etc. Du har ingen rätt till ersättning för nödvändiga ingrepp som uppkommer i samband med anpassningen till spårledning i den.

Ombyggnation av fordon:

Vid ombyggnation av fler fordon än två - begär offert! Liksom vid osäkerhet om vilka komponenter (motorsats/dekoder) som ska användas. OBS! Fordonet ska vara i fullt användbart skick vid insändandet - vi reparerar inte trasiga fordon (mekaniska fel, vi byter defekt dekoder). Nödvändiga ingrepp i loket kommer att ske. Anger du inte annat, ser vi till att återvinna detaljer vi monterar ur fordonet/fordonen vid ombyggnationen. Returfrakt i form av Rekommenderat brev ingår i priset.

F.n. sker ombyggnation endast av Märklinlok. Vi monterar dekodrar från Märklin och ESU.

Planeringstjänsten:

För planeringstjänsten gäller särskilda betalningsvillkor, kontakta oss för att ta del av dessa.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för artiklar som specialbeställes för kundens räkning. I övrigt gäller 14 dagars ångerrätt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift vid återsändande av varor/artiklar/licensstickor.

För aktiverade licensstickor utgår en avgift á 500:- för återställning, oaktiverade: 300:-. Ångerrätt gäller inte för en licenssticka som har manipulerats (upptäcks vid återställningen). Sådan manipulerad sticka återlöses ej.

Ombyggnation av fordon: I och med att fakturan för ombyggnaden betalas beställs nödvändiga komponenter för arbetet och därmed är uppdraget bindande och kan inte ångras. Väljer du ändå att inte skicka/lämna in ditt lok för ombyggnaden, skickar vi de beställda komponenterna till dig mot fraktavgiften för dessa. Väljer du att inte betala för frakten inom 3 månader, överlåter du per automatik äganderätten av komponenterna på oss - under denna tid är komponenterna reserverade för dig.

Fraktsätt:

Vid köp i webshopen väljer du alltid Fri Frakt. Ev. tillkommande fraktkostnad faktureras separat och fakturan medföljer då leveransen (bl.a. vid ombyggnation av växlar). I de flesta fall ingår returfrakt i det angivna priset. SaFre Modelrailroading återsänder utrustning endast via rekommenderad försändelse och transportkostnaden är därmed (t.ex. ombyggnadspriset) något högre för att inkludera även denna kostnad.

Vi tar också i förekommande fall ut en avgift för packmaterial.

Betalningssätt:

Betalning sker endast mot faktura som betalas i förskott. OBS! I vissa fall där fraktkostnaden inte är känd vid beställningstillfället kan denna tillkomma och faktureras då på separat faktura som medföljer leveransen. Det tillkommer ingen faktureringsavgift för någon faktura så länge kunden inte väljer faktura via vanlig post.

Kända kunder kan komma att istället faktureras i efterskott. Vi väljer när och om vi vill påbörja efterfakturering.

Fakturor betalas via bankgiro eller Swish (se fakturan), OCR-nummer ska alltid anges (även vid Swish).

Har du några frågor eller funderingar avseende köpvillkoren kontakta oss innan du genomför ditt köp!

Priser:

Alla priser innehåller 25% moms. Priserna för reserv- & utbytesdelar kan komma att justeras om prisläget för dessa ändras.

Vi förbehåller oss alltid rätten att annullera lagd order och återbetala ev. inbetalt belopp om vi ser oss tvungna till det.