Köpvillkor

Köpvillkor:

Vi, oss avser Safre Modelrailroading.

Du, dig avser den beställande kunden.

Alla varor och tjänster betalas i förskott, eller före leverans, av kunden.

Programvarulicens:

Efter betalning av licensavgiften, skickas en USB-licenssticka ut till dig. Denna måste aktiveras före användning med hjälp av en aktiveringskod som du erhåller via ePost. OBS! Det kan vara en viss förlängd leveranstid på licensstickor, upp till två (2) veckor! Under denna tid kan du inte använda programvaran på annat sätt än i demo-version trots att du betalat licensavgiften. Vi medger återbetalning av erlagd licensavgift under en period av tre (3) veckor efter erhållande av licensstickan. Denna ska då återsändas till oss före återbetalning kan ske. OBS! Vi tar ut en avgift á SEK 300:- för återställning av licensstickan (dras av från återbetalningen), SEK 500:- om stickan har aktiverats av kund.

Seminarier:

Seminarier betalas i förskott. Avbokning kan ske med full återbetalning av avgiften fram till 45 dagar före seminariedatumet, mellan dag 44-31 återbetalas 50% vid avbokning. Därefter sker ingen återbetalning. Seminarier kan komma att ställas in om antalet deltagare in uppfylls. Meddelande om detta skickas i så fall ut till de anmälda deltagarna inom en vecka efter sista anmälningsdag (d.v.s. mellan 29 och 23 dagar före det planerade datumet). Återbetalning sker då inom ett par dagar, som alternativ erbjuds deltagande vid nästa seminarietillfälle.

Planering:

Du kan här i web-shopen endast köpa Startavgiften för anläggningsplanering. Vi utvärderar sedan dina uppgifter som du skickar in via särskild sida. När vi har tittat på alla uppgifter, och den yta som finns till förfogande, utfärdar vi en offert på den kompletta anläggningsplaneringen. Väljer du då att beställa planeringen enligt vår offert, förskottsfakturerar vi 25% av ordersumman (enligt offerten), resterande (75%) faktureras när planeringen slutförts - med avdrag för startavgiften.

Lämnar vi ingen offert (då anser vi oss oförmögna att genomföra det önskade uppdraget) - återbetalar vi grundavgiften. Med offertens avlämnande har vi genomfört en grundplanering, och därmed tillfaller grundavgiften oss även om du väljer att inte beställa/fullfölja planeringen. Du kan då välja att beställa enligt den gjorda grundplanen senare, men då gäller först ny offert då priset kan ha förändrats (ny grundavgift behöver dock inte betalas, såvida det inte är en helt ny plan som avses).

Väljer du tillägget kontaktledning och/eller återkoppling planerar vi in detta för alla (kontaktledning: synliga + ev. osynliga) sträckor. Då det exakta antalet löpmeter spår som berörs inte är känt vid ordertillfället kan kostnaden för kontaktledning/återkoppling skilja sig på slutfakturan gentemot offerten (kan bli både högre och lägre).

Leveranstiden på anläggningsplanering är lång - vi jobbar inte på något sätt under tidspress med dessa uppdrag. Avsikten är att uppdraget ska slutföras inom fyra (4) månader efter beställningen, men kan ta längre tid (särskilt vid stora anläggningar). Slutfakturan skall vara betald innan samtliga dokument avseende planeringen översändes till dig som kund.

Ombyggnation av fordon:

Vid ombyggnation av fler fordon än två - begär offert! Liksom vid osäkerhet om vilka komponenter (motorsats/dekoder) som ska användas. OBS! Fordonet ska vara i fullt användbart skick vid insändandet - vi reparerar inte trasiga lok (mekaniska fel, vi byter defekt dekoder). Anger du inte annat, ser vi till att återvinna detaljer vi monterar ur fordonet/fordonen vid ombyggnationen. Du måste också välja Rekommenderat brev som fraktsätt för returfrakten av ditt/dina fordon.

F.n. sker ombyggnation endast av Märklinlok. Vi monterar dekodrar från Märklin och ESU.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för artiklar som specialbeställes för kundens räkning. I övrigt gäller 14 dagars ångerrätt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift vid återsändande av varor/artiklar/licensstickor.

För aktiverade licensstickor utgår en avgift á 500:- för återställning, oaktiverade: 300:-. Ångerrätt gäller inte för en licenssticka som har manipulerats (upptäcks vid återställningen). Sådan manipulerad sticka återlöses ej.

Ombyggnation av fordon: I och med att fakturan för ombyggnaden betalats beställs nödvändiga komponenter för arbetet och därmed är uppdraget bindande och kan inte ångras. Väljer du ändå att inte skicka/lämna in ditt lok för ombyggnaden, skickar vi de beställda komponenterna till dig mot fraktavgiften för dessa. Väljer du att inte betala för frakten inom 3 månader, överlåter du per automatik äganderätten av komponenterna på oss - under denna tid är komponenterna reserverade för dig.

Fraktsätt:

Vid köp i webshopen väljer du alltid Fri Frakt. Ev. tillkommande fraktkostnad faktureras separat och fakturan medföljer då leveransen (bl.a. vid ombyggnation av växlar). I de flesta fall ingår returfrakt i det angivna priset. SaFre Modelrailroading återsänder utrustning endast via rekommenderad försändelse och transportkostnaden är därmed (t.ex. ombyggnadspriset) något högre för att inkludera även denna kostnad.

Vi tar också i förekommande fall ut en avgift för packmaterial.

Betalningssätt:

Betalning sker endast mot faktura (som betalas via bankgiro) i förskott. OBS! I vissa fall där fraktkostnaden inte är känd vid beställningstillfället kan denna tillkomma och faktureras då på separat faktura som medföljer leveransen. Det tillkommer ingen faktureringsavgift för denna faktura så länge kunden inte väljer faktura via post.

Har du några frågor eller funderingar avseende köpvillkoren kontakta oss innan du genomför ditt köp!

Priser:

Alla priser innehåller 25% moms. Priserna för reserv- & utbytesdelar kan komma att justeras om prisläget för dessa ändras.

Vi förbehåller oss alltid rätten att annullera lagd order och återbetala ev. inbetalt belopp om vi ser oss tvungna till det.