Heldagsarbete, övrig tid

Heldagsarbete, övrig tid (helg/helgdag) / timme

  • Artnr: 100406

Beskrivning av artikel

Pris/timme, minst 8 timmar (heldag) debiteras. Vid t.ex. kabeldragning, teknisk konsultation, felsökning, spårledningar, instruktion m.m. Sker generellt sett mellan 9-18 om annat ej överenskommits.

  • Vardagar: 00.00 - 08.0018.00 - 24.00
  • Lör-, sön- & helgdagar: 00.00 - 24.00