Arbetstid, timme, övrig tid

Arbetstid, övrig tid (helg/helgdag/kväll) / timme

  • Artnr: 100402

Beskrivning av artikel

Arbetstid vid t.ex. kabeldragning, inplanering av signaltekniska objekt, spårledningar, felsökning m.m. Min. deb. 1 timme.

  • Vardagar: 00.00 - 08.00, 18.00 - 24.00
  • Lör-, sön- & helgdagar: 00.00 - 24.00