TrainController - Grund

Grundkurs i TrainController Gold (senaste version).

Vad vi kommer att gå igenom under dagen är inte helt fastställt än, men följande kommer att ingå:

  • Anslutning av de vanligaste digitalsystemen (Z21, ECoS, CS3, ev. fler)*
  • Uppbyggnad av ställverk
  • Funktioner i programfönstret
  • Anslutning av återkoppling
  • Flera återkopplingssektioner i block
  • Konfiguration av bromsramper och stoppunkter
  • Registrering/redigering av lok & vagnar**
  • Kalibrering av lok
  • Konstruktion av egen schedule
  • Tågfärdsregler

Testkörning av olika moment från deltagarnas datorer på min testbana (N-skala).

* Om deltagare har ett digitalsystem som önskas anslutet/konfigurerat till den egna datorn får även detta medföras.

** Egna N-fordon kan/får medtagas på egen risk.

Kursdeltagare medför egen bärbar dator med installerad TrainController Gold programvara.

Nästa tillfälle:

Datum: 2020-04-05

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår ej i seminarieavgiften.

Seminarium - TrainController Grund

Seminarium - TrainController Grund