Signaler och signalplacering

Här pratar vi om signaler och deras placering på/längs banan. Olika typer av signaler, hur de fungerar, vad signalbilder betyder. Vi tittar på hur jag har ställt upp signalerna på min egen bana för att efterlikna verkligheten (svensk bana).

Signaldekodrar som ger svenska signalbesked går vi också igenom några olika typer av. Främst Möllehems signaldekoder samt den (tyvärr numera utgångna) SigStyr-dekodern och LDT:s dekoder: LS-DEC-SJ.

Stort fokus ligger på svenska signaler, men även tyska signaler av Hp-typ (ljus- såväl som formsignaler/semaforer). Vi pratar om olika begrepp och benämningar på detaljer i signalstyrning och blockindelning m.m.

Detta seminarium har stor samhörighet med hur man bör lägga sina återkopplingssektioner varför även detta tas upp. För den som genomfört seminariet återkoppling kan den delen kännas igen.

 

Nästa tillfälle:

Just nu är datumet tyvärr preliminärt p.g.a. utrymmesbrist.

Datum: 2019-05-26.

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår ej i seminarieavgiften.

Seminarium - Signaler och signalplacering

Seminarium - Signaler och signalplacering