Priser för support

Till höger finner ni priser för support- & konsulttjänster av andra slag än vad som redan finns upptaget på andra sidor/artiklar.

Köp Din supporttid i förskott. Det ger en snabbare väg till supporten, då support betalas i förskott tills annat avtalats. Förskott gäller alltid för förstagångskunder. När Du betalat ta kontakt så avtalar vi en specifik tid, ge då också gärna information om vad för typ av support som önskas. Swish kan nu användas för att betala fakturor utöver bankgiro och: Glöm inte ange OCR-nummer vid betalning. Swish kommer också att erbjudas för att direkt betala beställningar i webshopen (och därmed supporten), men innan det är aktiverat är det betalning via faktura som gäller.

Dessa priser gäller för bl.a. support av MJ-fjärren, analys och korrigering av ställverkslayouter (även för vissa andra programvaror), inritning av signaler på av kunderna ritade spårplaner, samt telefonsupport.

Jag kan även åta mig kabeldragning och teknisk installation av olika digitala enheter på din modelljärnväg - förutsatt att den kan transporteras till mig och du därmed kan avvara den under en tid. Självklart kan jag även göra hembesök hos Er för detta ändamål.

Önskar du support, eller teknisk konsultation på något sätt, ta kontakt via kontaktsidan och skicka med ev. spårplan/bild e.d. så återkommer jag till dig så snart jag har möjlighet. Ev. bilder och andra dokument skickas till den nedan angivna ePost-adressen.

Vill du ha hembesök, ge även förslag på (flera) datum. Då jag driver denna verksamhet vid sidan av anställning är det framför allt på helger jämna veckor som jag har tid att hjälpa till, men det finns även luckor på vissa veckodagar, men det är mer oregelbundet.

Vill du ha ett "tak" på vad det får kosta, ange då max. tid i timmar, minuter, eller kronor, som jag får jobba med uppgiften.

Minsta debitering av arbetstid (exkl. telefonsupport) är 1 timme för aktuell arbetsdag och tid på dagen. Därutöver debiteras faktisk arbetstid. Arbete med detta sker generellt oftast kvällstid och helger.

För telefonsupport är minsta debitering för 15 min.

Det tillämpas billigaste möjliga alternativ: Vid exempelvis telefonsupport som tar 1 timme, debiteras en timmes arbete istället för 4 * 15 min. telefonsupport (undantaget kvällstid, då 4 * 15 min. blir billigare). 8 timmars arbete debiteras som heldag (inom respektive intervall).

Vill du att jag ska använda dagtid helgfri vardag kan det ta längre tid innan jag har möjlighet att utföra uppdraget.

Med undantag för fallet när du köper arbets-/supporttid i förskott, erhåller du faktura för jobbet först när det är klart. När sedan fakturan betalats skickar vi dokumentationen (eller filen, eller vad det nu innebär) så snart vi kan. Betalar du fakturan med Swish får du resultatet så gott som omgående (men ge oss en stund att hinna skicka iväg det). Det kan naturligtvis förekomma att resultatet inte kan skickas direkt trots betalning men du får det så snart det är tekniskt möjligt att skicka det.

Har du betalat i förskott skickas resultatet så snart det är färdigställt.

Alla angivna priser är inkl. 25% moms.