Växelanpassning för återkoppling

Växelanpassning för återkoppling

Då det finns vissa Märklinväxlar som inte är anpassade för återkoppling - gör vi en insats i det området.

Flertalet Märklinväxlar är inte anpassade för att användas ihop med återkoppling och datorstyrning, endast de slanka K-växlarna (2272, 2273, 22715, 22715 och 2275) är från fabrik möjliga att använda ihop med återkoppling.

Övriga växlar kräver anpassning för detta ändamål - och där genomför SaFre Modelrailroading denna åtgärd för de växlar där detta är möjligt (det finns några där vi ännu inte funnit en bra metod). Vi åtar oss uppdraget att anpassa dina växlar äv dessa typer för återkoppling med garanterad funktion!

OBS! Anpassningen innebär ett ingrepp i växelns metall- och plastdetaljer som är både synligt och beständigt (kan inte göras ogjort). I det synliga kan nämnas: Kapade räler/förbindelser och ev. skärsår i plasten p.g.a. kapningen.

Vi gör så små ingrepp som möjligt, men det är tyvärr så nära plastdetaljerna att det är i princip omöjligt att undvika ev. mindre åverkan. Sådana märken maskeras (vid behov) senare av dig som kund via grusning eller målning av växeln.

C-rälsväxlarna kan också anpassas för servostyrning samtidigt för dem som så önskar. Se mer på sidan Växelanpassning.

Växeln på bilden är en C-kurvväxel 24772 som anpassats för återkoppling samt servostyrning.

2017-07-03 12:09