Öppnar upp för anmälan till vissa kursdagar

Jag öppnar åter för anmälan till ett par kurser. Datum ännu ej fastställda.

Anmälan till kurserna "Återkoppling/feedback" & "Signaler & signalplacering" öppnas åter med ett begränsat antal deltagare. 4 platser finns för dessa. Datum är ännu inte fastställt, men det kommer att bli lördag resp. söndag under en vecka med jämnt veckonummer, troligen i senare delen av augusti, eller september.

Då antalet blir begränsat till 4, måste priset tyvärr justeras uppåt en aning. De som nu köper en plats har förtur till det kommande datumet.

2020-07-10 15:54