Kursdagar och support med hembesök skjutna på framtiden

P.g.a. Corona ställs alla kursdagar samt support med hembesök in på obestämd tid.

Då ingen tid kan lämnas för när den pågående Corona-pandemin kan tänkas vara över ges inga nya datum på kommande kursdagar f.n. Tyvärr ser det mörkt ut för det närmaste halvåret, kanske kan det bli av framåt hösten. För support med hembesök gäller tyvärr samma tråkiga utsikt.

2020-03-26 23:25