Identifierat problem vid 2R-drift

Då jag nu har en N-bana som testanläggning har jag identifierat möjliga problem vid dålig kontakt mellan lok/fordon och återkopplingssystemet. Problemet åtgärdas just nu.

Vid dålig kontakt mellan lok/fordon och spår försvinner kontakten sporadiskt och därmed så tappas indikeringen på tågen tills dessa åter får kontakt. Just N-fordon är också väldigt lätta och har lätt att tappa kontakten - i kombination med äldre spår har detta visat sig vara ett större problem än väntat och en rutin för att hantera detta behöver tas fram.

Framtagning av lösning/hantering av detta problem pågår just nu. Innan det är löst kan MJ-fjärren tyvärr inte läggas upp för nedladdning.

2020-01-11 16:04