Flyttade seminariedatum.

Av tekniska skäl tvingas vi flytta seminarierna MJ-fjärren - Grund och Traincontroller - Grund två veckor framåt i tiden.

Av tekniska skäl tvingas vi flytta seminarierna MJ-fjärren - Grund och Traincontroller - Grund två veckor framåt i tiden till den 2020-04-04 resp. 2020-04-05. Övriga seminarier har nu inga datum men intresseanmälan (och anmälan) till nästkommande datum tas emot.

2020-02-09 14:30