Begränsad möjlighet till vissa tjänster

Under en kortare period kommer vi att ha begränsade möjligheter att utföra vissa tjänster.

Fram till första veckan i maj (v. 19) har vi begränsade möjligheter till teknisk support så som ombyggnationer m.m. Beställningar av sådana kommer därför att lagras fram till dess och därefter "betas av" i tur och ordning.

Möjligheten till support av t.ex. ställverkslayouter påverkas inte.

Orsaken till detta är en kommande flytt till ny adress i början av maj.

2019-03-25 11:17