Ändrade seminariedatum/telefontider

Ändrade datum för seminarier i februari och mars 2020. Telefontider justeras.

P.g.a. ändrad arbetshelg på den riktiga järnvägen tvingas jag skjuta på seminariedatumen en vecka. Se resp. seminarium för korrekt datum. Även telefontider kommer att justeras.

2020-01-28 17:02