TrainController - Grund

Grundkurs i TrainController Gold (senaste version).

Vad som kommer att gå igenom under dagen är inte helt fastställt än, men följande kommer att ingå:

 • Anslutning av de vanligaste digitalsystemen (Z21, ECoS, CS3, ev. fler)*
 • Uppbyggnad av ställverk
 • Funktioner i programfönstret
 • Anslutning av återkoppling
 • Flera återkopplingssektioner i block
 • Konfiguration av bromsramper och stoppunkter
 • Registrering/redigering av lok & vagnar**
 • Kalibrering av lok
 • Konstruktion av egen schedule
 • Tågfärdsregler
 • m.m.

Testkörning av olika moment från deltagarnas datorer på min testbana (N-skala).

Då uppfattningen är att man lär sig bättre genom att själv "knappa" på datorn rekommenderas deltagare att medföra egen bärbar dator med installerad TrainController Gold programvara, men det är inget krav.

Instruktion görs/visas på såväl dator som storbildsskärm (55").

* Om deltagare har ett digitalsystem som önskas anslutet/konfigurerat till den egna datorn får även detta medföras.

** Egna N-fordon kan/får medtagas på egen risk.

Nästa tillfälle:

Datum: 2020-04-05

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår ej i seminarieavgiften.

Kursdag - TrainController Grund

Kursdag - TrainController Grund