Signaler och signalplacering

Här pratar vi om signaler och deras placering på/längs banan. Olika typer av signaler, hur de fungerar, och vad olika signalbesked betyder. Vi tittar på hur jag har ställt upp signalerna på min egen bana för att efterlikna verkligheten (svensk bana).

Vi går också igenom (kortfattat) några signaldekodrar som ger svenska signalbesked:

  • MGP - Signaldekoder svensk
  • SigStyr - svensk signaldekoder (utgången)
  • LDT - LS-DEC-SJ

Finns önskemål om andra ber jag att detta mailas in på förhand. Det kan finnas möjlighet att komplettera med fler alternativ (även för andra länders signaler/signalbesked).

Stort fokus ligger alltså på svenska signaler, men även tyska signaler av Hp-typ (ljus- såväl som formsignaler/semaforer). Vi pratar om olika begrepp och benämningar på detaljer i signalstyrning och blockindelning m.m.

Denna kursdag har stor samhörighet med hur man bör lägga sina återkopplingssektioner varför även detta tas upp. För den som genomfört kursdagen återkoppling kan den delen kännas igen.

Nästa tillfälle:

Datum: Ej fastställt

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår ej i seminarieavgiften.

Kursdag - Signaler och signalplacering

Kursdag - Signaler och signalplacering