Märklin CS 3 & CAN-Digital-Bahn

Denna dag inriktas helt på Märklins centralenhet CS 3 och hur den används tillsammans med andra enheter.

Vi kopplar ihop den med växel- och signaldekodrar samt återkopplingsenheter från både Märklin och andra tillverkare. Ett litet extra fokus läggs på enheter från CAN-Digital-Bahn som enkelt kopplas in på CS3:s systembuss (CAN).

Enheter vi tittar på: CS3+, L88, S88 (ny), S88 (äldre modeller), M83, SwitchPilot (ESU), och ett antal olika CAN-Digital-Bahn (CdB) moduler.

Vi genomför praktiska moment där vi kopplar ihop enheterna, och felsöker om något ev. inte fungerar. Vi klipper kablar och ansluter, dekodrar, växlar och signaler m.m.

Nästa tillfälle:

Datum: Ej fastställt.

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår EJ i seminarieavgiften.

Kursdag - Märklin CS3 och CAN-Digital-Bahn

Kursdag - Märklin CS3 & CAN-Digital-Bahn