Återkoppling/feedback

Under denna dag går vi igenom hur man ansluter spåret till en återkopplingsenhet, hur man ska planera in de olika sektionerna i sin anläggning och vilka för- & nackdelar vissa konfigurationer ger.

Vi genomför också praktiska moment, vi klipper kablar, ansluter och kapar spår av både 2- & 3-rälstyp (i skala N och H0) till olika typer av återkopplingsenheter och förbinder dessa med olika digitalcentraler. Sedan provar vi hur detekteringen fungerar med olika typer av fordon. Samt förstås hur man testar för att hitta fel om det inte fungerar.

Här ingår enheter för såväl S88-bussen, Loconet, ECoSLink (ECosDetector), CAN-Digital-Bahn (fler kan tillkomma, t.ex. XPressNet). Som centraler används i första hand: CS3+, ECoS, Z21 (och ev. Digikeijs DR-5000 och/eller LZV-200).

Vi tittar också på hur min egen anläggning är uppbyggd i återkopplingshänseende - och på hur den beter sig vid datorstyrning (hur och när de olika detektorerna aktiveras). Du behöver inte ha någon som helst förkunskap i datorstyrning eller om återkoppling för denna dag.

Dagen riktar sig helt till dem som ser sig själva som noviser inom ovanstående.

Nästa tillfälle:

Datum: Ej fastställt

Kl. 9.00 - 17.30, lunch 12.00 - 13.30.

Lunchkostnad ingår ej i seminarieavgiften.

Kursdag - Återkoppling/Feedback

Kursdag - Återkoppling/feedback